เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่งโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Release Date : 10-01-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่งโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่ง และมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนจ่า เหล่าทหารขนส่ง ชั้นปีที่ ๑ พร้อมตรวจสภาพยานพาหนะ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของหน่วย โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการขนส่งโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง