ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 24-01-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง