ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Release Date : 28-01-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๖๐ คน ในโอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและรับของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง