ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำทางทหารในยุคการเปลี่ยนแปลง

Release Date : 28-01-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำทางทหารในยุคการเปลี่ยนแปลง

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำทางทหารในยุคการเปลี่ยนแปลง ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
         โดยช่วงหนึ่งของการบรรยายได้กล่าวบทบาทของผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะนักบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลงว่าจะบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งการจัดซื้อ/จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ต้องไม่ทำให้น้อง ๆ หรือลูกหลานต้องไปตายในภายหน้า และต้องก้าวตาม หรือล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนากำลังพลและความพร้อมรบในระดับแนวหน้าในภูมิภาค

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำทางทหารในยุคการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง