ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๗

Release Date : 30-01-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๗

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๗ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง