เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมงานขนส่งสัมพันธ์สามเหล่าทัพ ครั้งที่๔๒

Release Date : 12-02-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมงานขนส่งสัมพันธ์สามเหล่าทัพ ครั้งที่๔๒

พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ นำคณะผู้บังคับบัญชาฯ ร่วมงานขนส่งสัมพันธ์สามเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเป็นความร่วมมือระหว่างขนส่งเหล่าทัพ ณ คลับเฮ้าส์ อยุธยา กอล์ฟคลับ ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมงานขนส่งสัมพันธ์สามเหล่าทัพ ครั้งที่๔๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง