รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกขนส่งทางยุทธวิธีของ กรมการขนส่งทหารเรือ

Release Date : 20-02-2020 00:00:00
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกขนส่งทางยุทธวิธีของ กรมการขนส่งทหารเรือ

นาวาเอก สมบัติ  จูถนอม รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยมการฝึกการขนส่งทางน้ำในแผ่นดินและยุทธวิธี ของ กรมการขนส่งทหารเรือ ณ วัดกร่าง  ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกขนส่งทางยุทธวิธีของ กรมการขนส่งทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง