รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมจเรทหารเรือ ตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษของทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 19-02-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมจเรทหารเรือ ตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษของทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ  เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษของทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมคณะตรวจพิเศษ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมจเรทหารเรือ ตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษของทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง