รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เยี่ยมชมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 20-02-2020 00:00:00
รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เยี่ยมชมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก ธนากร  แจ้งจิตร รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ผู้แทน ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า นำนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ ๓ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจและขีดความสามารถของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยมี ว่าที่ นาวาตรี สุทธจินต์ ประสมสุข นายทหารกำกับการซ่อมสร้าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้บรรยาย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เยี่ยมชมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง