รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและร่วมซ้อมใหญ่พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๖๓

Release Date : 25-02-2020 14:29:52
รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและร่วมซ้อมใหญ่พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๖๓

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมและร่วมซ้อมใหญ่พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๖๓ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓