ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐

Release Date : 25-02-2020 15:06:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐

พลเรือเอก สมขาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐ และตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง