ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐

Release Date : 28-02-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ โดยมี Mr.Michael Heath อุปทูตรักษาการ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทย ร่วมชมการฝึก ณ สนามฝึก กองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง