เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๑

Release Date : 12-03-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๑

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ ทัพเรือภาคที่๑ ตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล โดยมี พลเรือโท สุทธินันทน์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และ กำลังพลทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง