ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศทหารเป็นว่าที่ เรือตรีหญิง

Release Date : 16-03-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศทหารเป็นว่าที่ เรือตรีหญิง

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศทหารเป็น ว่าที่ เรือตรีหญิง จำนวน ๔๐ คน ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศทหารเป็นว่าที่ เรือตรีหญิง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง