เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานเปิดการฝึกภาคสนามเหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 16-03-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานเปิดการฝึกภาคสนามเหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักสูตรนักเรียนจ่า เหล่าทหารขนส่ง ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานเปิดการฝึกภาคสนามเหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง