ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมงานด้านกำลังพลและคุณภาพชีวิต โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Release Date : 17-03-2020 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมงานด้านกำลังพลและคุณภาพชีวิต โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานด้านกำลังพลและคุณภาพชีวิต โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมตรวจแถวการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ณ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมงานด้านกำลังพลและคุณภาพชีวิต โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง