รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙

Release Date : 18-03-2020 22:32:45
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙

น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ ร.น. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายทหาร)/ประธานกลุ่มงานภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ร่วมกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference  โดยมี   พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง