เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

Release Date : 17-03-2020 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด กรมการขนส่งทหารเรือ จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง กรมการขนส่งทหารเรือ ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง