รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมสรรพาวุธทหารเรือและเรือหลวงราชฤทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก กองทัพเรือ ๖๓

Release Date : 19-03-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมสรรพาวุธทหารเรือและเรือหลวงราชฤทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก กองทัพเรือ ๖๓

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม กรมสรรพาวุธทหารเรือ และ เรือหลวงราชฤทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก กองทัพเรือ ๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมสรรพาวุธทหารเรือและเรือหลวงราชฤทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก กองทัพเรือ ๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง