รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบูรพา

Release Date : 23-03-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบูรพา

พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบูรพา ให้แด่ พลทหาร แปลก  ชุมทอง ณ วัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเชียบูรพา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง