ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองเรือยุทธการ

Release Date : 16-04-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19) ให้แก่กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

โดย ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้แผนกตัดเย็บ กองเรือยุทธการ ดำเนินการผลิตหน้ากากผ้าร่วมกับชมรมภริยากองเรือยุทธการ อีกทั้งทำการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพล โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับข้าราชการในกองบัญชาการกองเรือยุทธการ เรือรบทุกลำที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมเทียน และท่าเรือจุกเสม็ด และได้ผลิตเพิ่มเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด และมอบกล่องป้องกันเชื้อให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมรับมอบเงินบริจาคจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยพระธวัชชัย ธัมมทีโป พระสุรพจน์ สัทธาธิโก แม่ชีละม้าย วังเมือง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง กองเรือยุทธการ จะได้นำไปสมทบเป็นค่าจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบที่ตกงานและไม่มีรายได้ ในช่วงที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓