ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 19-05-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนราชสกุลอาภากร เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓