สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมการบูรณาการแบ่งมอบพื้นที่และกำหนดแนวทางการปฏิบัติของชุดตรวจร่วม ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ (ฝ่ายทหาร ตำรวจ)

Release Date : 21-05-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมการบูรณาการแบ่งมอบพื้นที่และกำหนดแนวทางการปฏิบัติของชุดตรวจร่วม ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ (ฝ่ายทหาร ตำรวจ)

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมการบูรณาการแบ่งมอบพื้นที่และกำหนดแนวทางการปฏิบัติของชุดตรวจร่วม ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ (ฝ่ายทหาร ตำรวจ)  โดยมี พลตำรวจตรี ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมการบูรณาการแบ่งมอบพื้นที่และกำหนดแนวทางการปฏิบัติของชุดตรวจร่วม ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ (ฝ่ายทหาร ตำรวจ)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง