เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับ - มอบเครื่อง Temerature Screening Station จากบริษัท Prodigy Generation จำกัด

Release Date : 21-05-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับ - มอบเครื่อง Temerature Screening Station จากบริษัท Prodigy Generation จำกัด

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีรับ - มอบเครื่อง Temerature Screening Station จำนวน ๒​ เครื่อง จากบริษัท Prodigy Generation จำกัด ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับ - มอบเครื่อง Temerature Screening Station จากบริษัท Prodigy Generation จำกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง