ทัพเรือภาคที่ ๑ ขยายเวลาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” บรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

Release Date : 22-05-2020 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑  ขยายเวลาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” บรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที ๑ ได้ให้ความสำคัญในการแบ่งปันน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ ”  จึงมอบหมายให้ นาวาเอก นพพล  นากสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ประสาน นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เพื่อ ขยายระยะเวลาการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันใจ” ออกไปอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เนื่องจาก ยังมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก ช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID - 19)  และ ยังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช ๒๕๔๘ อยู่  นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่มีจิตกุศล  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง พี่น้องประชาชน ร่วมปันนำ้ใจผ่าน “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ ” จนกลายเป็นภาพที่สวยงามและแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ ที่ไม่ทิ้งกัน ทัพเรือภาคที่ ๑ และ อำเภอสัตหีบ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งปัน ร่วมกัน ในโอกาสนี้

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑  ขยายเวลาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” บรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง