สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 22-05-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นาวาเอก ไพพูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และ สาธารณสุข อำเภอเมืองตราด  ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน  เพื่อป้องปราม และตักเตือนประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (COVID – 19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง