เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

Release Date : 22-05-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้อง ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓