เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพเรือซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐ (State Quarantine)

Release Date : 23-05-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพเรือซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐ (State Quarantine)

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพเรือซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐ (State Quarantine) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สิ่งของอุปโภค บริโภค แก่กำลังพล ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชั่น และ โรงแรมไบรท์ตัน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓