สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถาบันสอนพิเศษ english corner, โรงเรียนดนตรี มิวสิค อะคาเดมี และศูนย์คุมอง (KUMON) ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 27-06-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถาบันสอนพิเศษ english corner, โรงเรียนดนตรี มิวสิค อะคาเดมี และศูนย์คุมอง (KUMON) ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด, ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และ สาธารณสุข อำเภอเมืองตราด  ลงพื้นที่ตรวจ สถาบันสอนพิเศษ english corner, โรงเรียนดนตรี มิวสิค อะคาเดมี และศูนย์คุมอง (KUMON) ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องปราม และตักเตือนประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจ สถาบันสอนพิเศษ english corner, โรงเรียนดนตรี มิวสิค อะคาเดมี และศูนย์คุมอง (KUMON) ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง