ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันบริพัตร

Release Date : 29-06-2020 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันบริพัตร

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และพิธีทักษิณานุปทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งกองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ผู้แทนราชสกุลบริพัตร ตลอดจนข้าราชการจากหน่วยต่างๆในกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓