เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Release Date : 17-07-2020 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ เป็นประธานรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยมี คุณสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และคุณสุรีย์ วศินพิตรพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลพีแลนด์ เป็นผู้มอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ให้กับกองทัพเรือ จำนวน ๔๖๐ ชุด ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานรับมอบระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง