รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Release Date : 28-07-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๖๙ รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง