ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๒,๘๖๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Release Date : 28-07-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๒,๘๖๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๒,๘๖๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๒,๘๖๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง