ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร

Release Date : 10-08-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร

พลเรือโท วราห์  แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี อาทร  ชะระภิญโญ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี เอกชัย  อมาตยกุล เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะครู และคณะศิษย์เก่า ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน ๓๔๕ ทุน ณ หอประชุม ๕๕ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง