เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นประธานเปิดห้องออกกำลังกาย กรมสรรพาวุธทหารเรือ

Release Date : 10-08-2020 00:00:00
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นประธานเปิดห้องออกกำลังกาย กรมสรรพาวุธทหารเรือ

พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานเปิดห้องออกกำลังกาย ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นประธานเปิดห้องออกกำลังกาย กรมสรรพาวุธทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง