สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดกิจกรรมตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

Release Date : 11-08-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดกิจกรรมตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๑ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) จัดกิจกรรมตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง