ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Release Date : 11-08-2020 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง/พนักงานราชการทัพเรือภาคที่ ๓ หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ชมรมและสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดกิจกรรมปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาประชาราษฎร ณ บริเวณชายหาดหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง