ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑

Release Date : 14-08-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เดินทางตรวจเยี่ยม สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ อย่างเป็นทางการ โดยมี นาวาเอก อภิชาติ  วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับก่อนที่จะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม  เรณุมาศ รองผู้ราชการจังหวัดพังงา ผู้แทน ผู้ราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ถนนพังงา-ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง