สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เรือตรี เกรียงศักดิ์  มาลัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของ จังหวัดตราด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง