สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจร้านโรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อป้องปรามตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019 (COVID – 19)

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจร้านโรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อป้องปรามตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019 (COVID – 19)

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และ สาธารณสุข อำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจร้านโรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านโคก ๒. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด  เพื่อป้องปรามและตักเตือนประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจร้านโรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อป้องปรามตามมาตรการระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2019 (COVID – 19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง