ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศทหารเป็นว่าที่ เรือตรีหญิง

Release Date : 01-09-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศทหารเป็นว่าที่ เรือตรีหญิง

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรีหญิง จำนวน ๕๑ คน ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓