สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Release Date : 03-09-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองตราด และ สาธารณสุข อำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้  ๑. เทสโก้ โลตัส สาขา อำเภอเมืองตราด ๒. แม็คโคร สาขา อำเภอเมืองตราด เพื่อป้องปรามและตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง