สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

Release Date : 23-09-2020 00:00:00
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมกับ ปลัดอำเภอเขาสมิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตำบลสะตอฯ นำถุงยังชีพที่ได้รับจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไปมอบให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน ๘ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พื้นที่ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓