พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 30-09-2020 00:00:00
พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่าง พลเรือตรี เอกชัย อมาตยกุล (เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบท่านเก่า) และ นาวาเอก อภิรมย์ เงินบำรุง (เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓