พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 02-10-2020 00:00:00
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ระหว่าง พลเรือตรี วิโรจน์ นิลพงษ์ (ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ท่านเก่า) และ พลเรือตรี ธนากร แจ้งจิตร (ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ท่านใหม่) โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการร่วมในพิธี ณ อาคารกองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓