สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ในการนี้ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ และนางชุติมา มาศเกษม ภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓