เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

พลเรือตรี เกริกชัย  วจนาภรณ์ เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกรมจเรทหารเรือ ซึ่งได้นำกิจกรรม ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ณ อาคาร ๕ กองบังคับการกรมจเรทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓