รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๑

Release Date : 27-10-2020 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๑

พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๑ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยอบรมให้ทราบถึงสิทธิและแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสงเคราะห์ต่อทางราชการ การรายงานข่าวสารต่อทางราชการ การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด การให้ความรู้ในการลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรง และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ ทั้งนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรการบรรยายให้ความรู้จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมข่าวทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ และแผนกพระธรรมนูญ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารพลศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓