ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

Release Date : 14-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงาน ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง