ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่บริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 16-11-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่บริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยรับบริจาคโลหิตจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่บริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง